Stedenbouwkundig plan Campina-terrein

Kanaalzone, Eindhoven

Steden in heel Nederland staan voor een verdichtingsopgave, zo ook Eindhoven. In minder dan 15 jaar tijd moet de stad voorzien in 27.000 extra huishoudens. De kanaal-zone vormt één van de belangrijkste zoekgebieden voor de woningbouwopgave van Eindhoven. Specifieke woonwensen, enorme doorstroming in de markt en een fluctuerende woonvraag noodzaken ons om op een andere manier over planning op deze locatie na te denken.

Door introductie van een adaptief ruimtelijk raamwerk ontstaan hier volop mogelijkheden voor verdichting. Startpunt van de verdichting vormt het strategisch gelegen Campina-terrein. Hiervoor is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt dat naarmate de kanaal-as verder groeit van kleur kan verschieten. Binnen de robuuste stedenbouwkundige structuur groeien de gebruikers mee met het plan. Ruimtelijke kwaliteit en identiteit worden hierdoor keer op keer opnieuw uitgevonden om een aangenaam woon- werkklimaat op het Campina-terrein te kunnen ontwikkelen.

..... Read more

een adaptief raamwerk maakt verdichting van de Kanaalzone mogelijk

een spannend contrast tussen oude en nieuwe tijdlagen

Locatie

Kanaalzone, Eindhoven

Status

Ontwerpend onderzoek

Instituut

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Mentoren

Ryanne Janssen (Gemeente Rotterdam), Elisabeth Boersma (Plan B / BPDi) en Like Bijlsma (PBL)

Jaar

2019

Programma

Woningbouw, voorzieningen, openbare ruimte

Meer info

Experiment with uncertainty – RAvB: Studentenwerk

evenementen zoals Dutch Design Week krijgen een plek

klimaatadaptieve openbare ruimte voor de Kanaalzone

afwisselende collectieve ruimtes maken Campina een fijne plek om te wonen

binnen de structuur groeien gebruikers mee met het plan